Rabo ClubSupport Iedereen verdient een club

Gefeliciteerd! Historische Vereniging ‘Stadt en Heerlickh doet mee met Rabo ClubSupport 2021.

Vanaf nu is jullie deelname definitief en is het tijd om campagne te voeren. Want iedere stem is geld waard!

Om je hiermee op weg te helpen, hebben we een uniek promotiepakket samengesteld. Hierin vind je naast posters en advertenties ook een social media kit. Verder vind je hierin beelden en teksten die je bijvoorbeeld kunt gebruiken voor Instagram, Facebook en Twitter. Maar ook bijvoorbeeld in de whats-app groep van je familie. Elke stem telt, toch?

Op onze website vind je alle deelnemende verenigingen en stichtingen overzichtelijk bij elkaar. Je vindt hier ook het promotiepakket waarmee je vanaf nu actief campagne kunt gaan voeren om straks tijdens de stemperiode zoveel mogelijk stemmen op te halen. Ook informatie over de stemperiode die geldt voor Het Drentse Land vind je hier terug

H.V. Stadt en Heerlickheydt Covorden
Secretariaat
Dhr H.G.A. Blaauwgeers
Hoofdweg 151
7782 PVDe Krim
Contact: 06-11301828
secretariaat@historischcoevorden.nl
website.historischcoevorden.nl
Bank: Rabobank NL87RABO 03126.43.942
Bezoekadres, Haven 4.
Coevorden, september 2021
Geachte dames en heren leden en genodigden,
Het bestuur van de Historische Vereniging Stadt en Heerlickheydt Covorden nodigt u mede
namens de Arsenaalpartners (Stedelijk Museum ©, Bibliotheek en Toreco) van harte uit op
zaterdag 9 oktober 2021 in de Hoeksteen, Rabenhauptstraat 1, 7741 EN Coevorden voor de
Historische Dag rondom het thema Aan het werk!
10.00 uur Inloop met koffie.
10.30 uur Welkomst woord door de voorzitter van de Historische Vereniging,
Jerry Stoker.
10.45 uur tot 11.15 uur. Een lezing over het thema Aan het werk, door Gert v.d. Kooi.
11.30 uur Afsluiting van de morgen.
12.00 uur tot 13.15 uur. Lunch in Marktzicht voor €12,50.
13.30 uur Na de middag hebben wij in verband met Corona gezorgd voor 3 items
voor telkens 10 personen (afwisselend):
 Bezoek museum met eventueel lezing over ‘De geschiedenis van
Drenthe aan de hand van munten’ door Alexander Moes
 Rondvaarttocht (optioneel)
 Stadswandeling
U kunt zich opgeven voor de lunch € 12,50 p.p. te betalen na de lunch. Opgave graag vóór 2
oktober bij het bovenstaand post- of mailadres. Telefonisch kan natuurlijk ook.
Met vriendelijke groet mede namens de Arsenaalpartners,
Jerry Stoker, voorzitter
Herman Blaauwgeers, secretaris

Waterleiding

Het jaar 1911 was langdurig droog en er heerste waterschaarste .

De gemeente besloot een waterleiding aan te leggen.

Van waterwingebied de Loo in Dalen werd een gietijzeren leiding naar het hoogste punt van de vestinggracht in Coevorden gelegd.

Daar verrees de watertoren in 1914

De Waterleiding Maatschappij Drenhte heeft de watertoren in Coevorden in de verkoop staan.

Men heeft het buro Boei,die ook een plan voor de watertoren in Assen heeft gemaakt ,om advies gevraagt voor een mogelijke bestemming.

In 1987 heeft de Gemeente Coevorden in het kader van schaalvergroting, bedacht door het Rijk.