Waterleiding

Het jaar 1911 was langdurig droog en er heerste waterschaarste .

De gemeente besloot een waterleiding aan te leggen.

Van waterwingebied de Loo in Dalen werd een gietijzeren leiding naar het hoogste punt van de vestinggracht in Coevorden gelegd.

Daar verrees de watertoren in 1914

De Waterleiding Maatschappij Drenhte heeft de watertoren in Coevorden in de verkoop staan.

Men heeft het buro Boei,die ook een plan voor de watertoren in Assen heeft gemaakt ,om advies gevraagt voor een mogelijke bestemming.

In 1987 heeft de Gemeente Coevorden in het kader van schaalvergroting, bedacht door het Rijk.