H.V. Stadt en Heerlickheydt Covorden
Secretariaat
Dhr H.G.A. Blaauwgeers
Hoofdweg 151
7782 PVDe Krim
Contact: 06-11301828
secretariaat@historischcoevorden.nl
website.historischcoevorden.nl
Bank: Rabobank NL87RABO 03126.43.942
Bezoekadres, Haven 4.
Coevorden, september 2021
Geachte dames en heren leden en genodigden,
Het bestuur van de Historische Vereniging Stadt en Heerlickheydt Covorden nodigt u mede
namens de Arsenaalpartners (Stedelijk Museum ©, Bibliotheek en Toreco) van harte uit op
zaterdag 9 oktober 2021 in de Hoeksteen, Rabenhauptstraat 1, 7741 EN Coevorden voor de
Historische Dag rondom het thema Aan het werk!
10.00 uur Inloop met koffie.
10.30 uur Welkomst woord door de voorzitter van de Historische Vereniging,
Jerry Stoker.
10.45 uur tot 11.15 uur. Een lezing over het thema Aan het werk, door Gert v.d. Kooi.
11.30 uur Afsluiting van de morgen.
12.00 uur tot 13.15 uur. Lunch in Marktzicht voor €12,50.
13.30 uur Na de middag hebben wij in verband met Corona gezorgd voor 3 items
voor telkens 10 personen (afwisselend):
 Bezoek museum met eventueel lezing over ‘De geschiedenis van
Drenthe aan de hand van munten’ door Alexander Moes
 Rondvaarttocht (optioneel)
 Stadswandeling
U kunt zich opgeven voor de lunch € 12,50 p.p. te betalen na de lunch. Opgave graag vóór 2
oktober bij het bovenstaand post- of mailadres. Telefonisch kan natuurlijk ook.
Met vriendelijke groet mede namens de Arsenaalpartners,
Jerry Stoker, voorzitter
Herman Blaauwgeers, secretaris

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *