Ganseveer auteurs

Een pagina van de artikelen geschreven door wijlen Huib D. Minderhoud

Ganseveer: tijdschrift van de historische vereniging Stadt en Heerlickheijdt Covorden. Als u naar het artikel wilt, klik dan op de onderstreepte tekst.

2013 Ganseveer: Armoede, een idealist en een weldoenster.
2013 Ganseveer: De blokkade van Coevorden.

2012 Ganseveer: Liberale bestuurders en het onderwijs.
2012 Ganseveer: Coevorden, wat nu?

2011 Ganseveer: Boerenverdriet en ’t dorps- en stadsleven.
2011 Ganseveer: Pionieren, afscheiden en schrijven.
2011 Ganseveer: Deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

2010 Ganseveer: De blokkade van Coevorden.
2010 Ganseveer: De jaren dertig.
2010 Ganseveer: Vrijheid, gelijkheid en broederschap.
2010 Ganseveer: Van vrije Bataven naar onderdanen.

2009 Ganseveer: Bekende Coevorder gebouwen en hun architecten. II
2009 Ganseveer: Bekende Coevorder gebouwen en hun architecten. I
2009 Ganseveer: Georg Rudolf Wolter Kymmel.
2009 Ganseveer: Het kasteel, de burgemeesters, de revolutie.
2009 Ganseveer: Honderd jaar karton in Coevorden.
2009 Ganseveer: Het ijzerkoekenoproer.
2009 Ganseveer: Honderd jaar Middelbaar onderwijs
2009 Ganseveer: Patriotten

2008 Ganseveer: Stilstand.
2008 Ganseveer: No Parking, No business.
2008 Ganseveer: De Hervormde vrouwenvereniging.
2008 Ganseveer: Na 1672.
2008 Ganseveer: Nomaden?
2008 Ganseveer: Van lager naar basisonderwijs.
2008 Ganseveer: Erkenning.
2008 Ganseveer: Schippers.

2007 Ganseveer: De Coevorder verenigingen II.
2007 Ganseveer: Het Rampjaar.
2007 Ganseveer: De Coevorder verenigingen I.
2007 Ganseveer: Bisschop en schoolmeester.
2007 Ganseveer: Lotgevallen van een Coevorder Engelandvaarder.
2007 Ganseveer: De held van Coevorden.
2007 Ganseveer: 10 jaar “Stadt en Heerlickheydt Covorden”

2006 Ganseveer: Ganzenmarkt nieuwe stijl.
2006 Ganseveer: Scholenuitwisseling/Partnerschaftstreffen 1965/1984.
2006 Ganseveer: De kwaliteit van het bestaan.
2006 Ganseveer: Het leven in de vesting.
2006 Ganseveer: De derde reactie.
2006 Ganseveer: De doctor dominee.
2006 Ganseveer: Onderwijs in beweging.
2006 Ganseveer: Bouwen, bouwen en nog eens bouwen.

2005 Ganseveer: Oorlog na de bevrijding.
2005 Ganseveer: Spoorwegstaking.
2005 Ganseveer: Drie nieuwe scholen.
2005 Ganseveer: Gebouwen uit de vestingtijd.
2005 Ganseveer: Fonds Burgerzin.
2005 Ganseveer: Gebouwen uit de Vestingtijd II.
2005 Ganseveer: De geneesheer-directeur.
2005 Ganseveer: De kerk betreffend.

2004 Ganseveer: Meppelink Frits, schilder van Coevorden; 1878-1959.
2004 Ganseveer: Zwemmen in Coevorden.
2004 Ganseveer: Twee maal bevrijd in twee jaar.
2004 Ganseveer: Gemeentebestuur in voor- en tegenspoed.
2004 Ganseveer: De vesting.
2004 Ganseveer: Ouderenzorg.
2004 Ganseveer: Het mysterie van de schans.
2004 Ganseveer: Omwenteling.
2004 Ganseveer: Industrie in voor- en tegenspoed.
2004 Ganseveer: De kerk werd duur betaald.

2003 Ganseveer: Rellen in Coevorden.
2003 Ganseveer: En…Tenslotte Coevorden.
2003 Ganseveer: Bijzondere scholen.
2003 Ganseveer: De kaetsbal.
2003 Ganseveer: Van de Aleida Kramer Stichting.
2003 Ganseveer: Aarzelend in opstand.
2003 Ganseveer: Dokter Homan.
2003 Ganseveer: Om de juiste leer.

2002 Ganseveer: Zeshonderd jaar Coevorder Kasteel.
2002 Ganseveer: Karel V.
2002 Ganseveer: De middenstand, Ere, wie ere toekomst.
2002 Ganseveer: De Coevorder industrie, herstel en uitbreiding.
2002 Ganseveer: Het stadsbestuur.
2002 Ganseveer: Raadsdiscussie.
2002 Ganseveer: Van Karel naar Karel.

2001 Ganseveer: Onderwijs, ligplaatsen en burgemeesters.
2001 Ganseveer: De Bisschop verliest zijn macht.
2001 Ganseveer: Aardgas; voor Coevorden begon de victorie.
2001 Ganseveer: Een vrouw is duizend mannen te erg.
2001 Ganseveer: Sociale woningbouw, van Eendrachtwijk tot Tuindorp.
2001 Ganseveer: De Gouden Eeuw van Coevorden.
2001 Ganseveer: Aardolie.
2001 Ganseveer: De stad Coevorden.

2000 Ganseveer: Raadspolitiek.
2000 Ganseveer: Hoogmoed komt voor de val.
2000 Ganseveer: Na-oorlogse problemen.
2000 Ganseveer: De heren komen terug.
2000 Ganseveer: Honger in de grote stad.
2000 Ganseveer: Maria in Campis.
2000 Ganseveer: Overlevenden.
2000 Ganseveer: Oog om oog, tand om tand.

1999 Ganseveer: Gemiste kans met triest gevolg.
1999 Ganseveer: Slag bij de Scheere. (Slag bij Ane.)
1999 Ganseveer: Afkomst met gevolgen.
1999 Ganseveer: Strijd om de macht.
1999 Ganseveer: Kruidig Lam.
1999 Ganseveer: Burggraven en Heren.
1999 Ganseveer: Bevrijders in actie.
1999 Ganseveer: Afrekening.
1999 Ganseveer: Romeinen, Saksen en Franken.

1998 Ganseveer: Eindelijk vrij!
1998 Ganseveer: De oorlog komt weer dichterbij.
1998 Ganseveer: Doorgaande ontwikkeling.
1998 Ganseveer: De eerste Coevordenaren.
1998 Ganseveer: De bevrijders komen.
1998 Ganseveer: Het brons.
1998 Ganseveer: Stille getuigen.
1998 Ganseveer: Het einde van de verzetsgroep vervolg.
1997 Ganseveer: Het einde van de verzetsgroep.
1997 Ganseveer: Coevorden vijfhonderdnegentigjaar stad.