Ganseveer

De Ganseveer

Het historisch tijdschrift “de Ganseveer” van de historische vereniging Stadt en Heerlickheijdt Covorden is onlangs weer verschenen en staat weer vol met interessante onderwerpen.

De verdwenen boerderij van Maties in de Ballast wordt uitgebreid beschreven. In deel III van “de Grote Oorlog” wordt de Eerste Wereldoorlog in de Noordelijke grensstreek beschreven en voorzien van foto’s uit die periode.

Er is een artikel over de ingrijpende gebeurtenissen in 1942 van de Joodse slagersfamilie Bierman aan de Bentheimerstraat.

Tevens is er een verhaal over de in het Duitse Veldhausen geboren schilder Gesinus Terweij die met zijn vrouw Beertje Meijerink eerst in het kleinste huisje van de Bentheimerstraat woonde en later aan de Wilhelminasingel heeft gewoond. In een uitgebreid artikel over het ontstaan van achternamen in Nederland wordt de in Coevorden en omgeving veel voorkomende achternaam “Assen” vanaf 1695 beschreven met als conclusie dat deze achternaam niets met de hoofdstad van Drenthe heeft te maken maar met een Saksische vorm van de oude Latijns Germaanse naam Assuerus.

In de voorgaande uitgave van “de Ganseveer” was de familienaam “Soppe” al uitvoerig toegelicht. Een zgn. Consent de mariage uit 1813, net na de tijd van Napoleon in Nederland, gaf veel informatie over de uit het Duitse Schwagstorf , Merzen en Furstenau afkomstige familie. Uit deze omgeving kwamen meerdere thans Coevorder families, zoals Ruwen, Tebbe, Heskamp, Menke, Wenker en Kohrman. In die uitgave is tevens veel aandacht besteed aan de gemeentelijke herindeling in de zuidoosthoek van Drenthe in 1998.

Naast deel II van de Grote Oorlog is aandacht geschonken aan de justitiële perikelen met de familie Jacob Hoornstra die in 1803 in Franeker geboren was en als militair in Coevorden gelegerd was. Al met al weer zeer interessante onderwerpen. De tijdschriften zijn verkrijgbaar bij de Historische Vereniging in het Arsenaal aan de Haven 4.