Nieuwsberichten

2020 75 jaar Vrijheid Coevorden

Klik op www.verbondeninvrijheid.nl voor meer informatie.

Jaarprogramma 2020-2021

26-02-2020 Bekendmaking “Monument van het jaar 2019”

24-03-2020 Jaarvergadering H.O.C., Gerrit Kleis over Rabenhaupt

09-05-2020 Herdenking Duitse inval van 10 mei 1940 Benth. brug 14:30

13-05-2020 Lezing Henk Kamphuis over Staehle in H.O.C. 19:30

Aan de vooravond van Kerstmis 1943 vond een in een Coevordens café een geheime bespreking plaats tussen de Duitse kolonel Staehle en vertegenwoordigers van het Nederlandse verzet. Aan de orde zullen onder meer komen: de aanloop tot deze geheime ontmoeting: wat behelsde dit gesprek precies? en wat is er gebeurd met het memorandum dat na deze eenmalige ontmoeting is opgesteld, met name de reactie in verzetskringen en de Nederlandse regering in ballingschap te Londen? Verder wordt de persoon van Staehle belicht, met de nadruk op het lot dat hem trof na Kerstmis 1943 in Nazi-Duitsland.

xx-06-2020 Boekenmarkt op de markt in Coevorden

10-10-2020 Historische dag met thema Oost-West in het H.O.C.
Ochtendprogramma: Gert van der Kooi programmamanager binnenstad
Middagprogramma: Vilan van der Loo over Van Heutsz n.a.v. haar boek.

12-12-2020 Lezing in het H.O.C. door Dirkje Mulder over haar boek de Grens getrokken. 13:30 – 15:30

Het hiele jaor rond

Zaterdag 14 december 2019 was er een lezing door Harm Jan Lesschen over “Het hiele jaor rond” in het Hervormd ontmoetingscentrum Kromme Elleboog 10 in Coevorden.
Onder deze titel hield Harm Jan Lesschen een lezing over feesten en bijzondere gebruiken, gewoonten en gebeurtenissen in Drenthe, vroeger en nu. Aan de hand van een powerpointpresentatie vertelde hij ondermeer over haantie op een stokkie, paosvuurbranden, Sint Meerten, Sint Nicolaas. Oude gebruiken als het steffenen en Sint Steffenrijden en de Pinksterbruid kwamen aan de orde. Daarnaast vertelde hij over gebruiken bij de geboorte, trouwen en sterven, jaarmarkten, bijzonder gerechten op Nieuwjaarsdag en weerspreuken. Ook knieperties, rollegies en nieuwjaarskoeken en hun recepten waren opgenomen in de lezing naast allerlei gebruiken en gewoonten uit de landbouw. Hebt u wel eens gehoord van Koppermaandag, appelrilling, oliebollen eten na de aardappeloogst, de bouw in en Maria Lichtmis met haar weerspreuken. Wie kwamen er vroeger aan de deur om hun koopwaar te slijten en hoe werden berichten doorgegeven. Het was allemaal en nog meer in de lezing opgenomen.

Aleida Kramer lezing door Huib D. Minderhoud.

Helemaal in zijn element sprak Huib Minderhoud in oktober over mejuffrouw Aleida Kramer, de grondlegster van het Aleida Kramer ziekenhuis in Coevorden. Er was een aandachtig gehoor aanwezig, die de boeiende verhalen verteller uit het molendorp Dalen, mocht aanhoren. Het was een gezellige bijeenkomst en voorzitter Jan Vinckers bedankte Huib hartelijk voor zijn bijdrage.

Taxatiedag ‘Van grond tot zolder’ in het Stedelijk Museum.

Dit jaar organiseert het Stedelijk Museum Coevorden voor de derde keer de taxatiedag ‘Van grond tot zolder’ samen met de Historische Vereniging Coevorden. In en rond Coevorden worden tot op de dag van vandaag nog steeds archeologische voorwerpen door particulieren in ‘de grond’ gevonden. Ook zullen veel mensen thuis ‘op zolder’ nog een schilderij of beeld hebben staan waarover ze graag meer te weten komen.

Tijdens de taxatiedag op zaterdag 2 november kunt u vanaf 13.00 uur deze bijzondere objecten laten beoordelen. De Numismatische Kring Hoogeveen en taxateur Enno de Boer stellen hun kennis voor deze middag ter beschikking. Enno de Boer is bekend van het RTV Oost programma ‘Geen kaf maar koren’ en heeft door de jaren heen al vele archeologische objecten maar ook kunsthistorische objecten beoordeeld. De Numismatische Kring Hoogeveen is de enige vereniging in Drenthe voor verzamelaars van munten, penningen en bankbiljetten. De vereniging is opgericht in 1969. Alhoewel Alexander Moes van de Numismatische Kring uit Hoogeveen geen gecertificeerd taxateur is, is zijn kennis zeer omvangrijk en is hij in staat om diverse munten te determineren. Moes heeft in het verleden diverse artikelen geschreven over munten en bankbiljetten. Daarnaast heeft hij voor andere Numismatische kringen lezingen verzorgd. Naast bestuurslid van de Numismatische Kring Hoogeveen is Moes secretaris van de IBNS Nederland, de vereniging voor papiergeldverzamelaars. Zijn bijzondere kennis gaat voornamelijk uit naar Drentse munten, penningen en bankbiljetten.

Om wachtrijen te voorkomen wordt de middag voor aanmeldingen van de taxatie door Enno de Boer in drie blokken verdeeld: 13.00-14.00; 14.00-15.00 en 15.00-16.00. Bezoekers die hun object willen laten taxeren kunnen zich via de email voor één van de drie tijdsvakken opgeven. Daarbij ontvangen we graag informatie over wat voor soort object het is. Bijvoorbeeld: meubelstuk, schilderij of beeld. Vermeld tevens uw naam en met hoeveel personen u komt. Per opgave kunt u maximaal 4 objecten laten taxeren. Voor de taxatie door Alexander Moes geldt een vrije inloop. De aanmelding met informatie kunt u uiterlijk 31 oktober opsturen naar: info@museumcoevorden.nl Let op: om deel te nemen aan de taxatie dient u ter plekke een museumentreeticket te kopen. U kunt zich hiervoor melden bij de receptie van het Arsenaal.


Foto: Stedelijk Museum Coevorden

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met s.ottens@museumcoevorden.nl

Een ieder die op ons gestemd heeft, bedankt!!

Vrijwilligers zijn de motor achter onze stichting.
Ook de historische vereniging kan niet zonder hulp van vrijwilligers om diverse activiteiten te ondersteunen. Wij zoeken met name vrijwilligers die ons willen helpen tijdens de boekenmarkt en de Garnizoensdag. Bij beide evenementen staan wij met een kraam om te laten zien wie we zijn en wat we doen. Wij vragen uw inzet maar voor 1 á 2 dagen in het jaar, maar wel in historische kleding die wij ter beschikking stellen. Neem eens vrijblijvend contact op, dat kan per email: secretariaat@historischcoevorden.nl of kom eens een keer langs op de dinsdagmiddag in het Arsenaal om één en ander te bespreken.

Jaarprogramma 2018-2019

Zaterdagmiddag 15 december 2018
zaterdag 15 december 2018 om 13.30 uur in het Hervormd Ontmoetingscentrum aan de Kromme Elleboog 10 te Coevorden.
Henk Pras is geboren in 1945 in Valthermond en daar opgegroeid in een Veenkoloniaal café met een boerderij. Na de ULO ging hij naar de Landbouw-winterschool in Emmen.
Hij is dertig jaar landbouwer in Valthermond geweest. Daarna werkte hij bij een loonbedrijf en was hij partime touringcarchauffeur. Daarnaast was hij ook dertig jaar vrijwilliger bij de politie. Henk Pras woont in Valthe en is keurnoot (vrijwilliger) bij het Huus van de Toal. Hij gaat verhalen vertellen over het café van de jaren 50 en 60 met veel anekdotes. O.a. over voetballen (’t café was vroeger club café), bruiloften, ruzies, begrafenissen, enz. Het belooft een gezellige middag te worden. Het tussenschot in de zaal wordt niet gesloten, zodat wij ons de gezelligheid van de barverhalen kunnen inbeelden!

Dinsdag 26 maart 2019
in het H.O.C.I 19.30 uur jaarvergadering, aanvullend programma, foto’s uit ons archief.

Woensdag 15 mei 2019
lezing in het H.O.C.

19.30 uur (Van speulman tot skik) Verhalen en muziekfragmenten van Albert Haar over de geschiedenis van de lichte muziek van onze provincie Drenthe over de periode 1945 – 2000.
(Presentaties, data en tijden onder voorbehoud)